Lịch học môn Phụ gia và bao bì thực phẩm

Lớp 19SH01+TN học môn Phụ gia và bao bì thực phẩm theo lịch sau:

  • Sáng thứ 3, 12/11, phòng C01
  • Sáng thứ 3, 19/11, phòng C01
  • Sáng thứ 5, 21/11, phòng C02
  • Sáng thứ 3, 26/11, phòng C01
  • Sáng thứ 5, 28/11, phòng C01
  • Sáng thứ 3, 03/12, phòng C01