Lịch học môn Thực hành CNCB thịt, thủy sản K19

SV lớp 19SH01+TN học Thực hành Công nghệ chế biến thịt, thủy sản theo lịch sau:

  • Sáng chiều chủ nhật hằng tuần, từ 22/3 – 05/04/2020.
  • Phòng học: PTN Thực phẩm
  • GV: TS. Hoàng Ngọc Cương