Lịch học môn Thực hành CNCB thực phẩm (xưởng sản xuất)

Lớp 19SH01+TN học môn Thực hành Công nghệ thực phẩm (xưởng sản xuất) theo lịch sau:

  • GV phụ trách: ThS. Lê Văn Huấn.
  • Sáng chiều thứ 5 (30/7 và 06/8), sáng thứ 6 (31/7 và 07/8/2020).
  • PTN Thực phẩm.
  • SV đi học đúng giờ, mang áo blouse khi vào PTN.