V/v đổi phòng học Quá trình, thiết bị, công nghệ

Lớp 19SH01 + TN lưu ý: phòng học môn Quá trình, thiết bị, công nghệ vào các buổi chiều thứ 4 sẽ được chuyển từ phòng HQ2 sang phòng BIII.11, bắt đầu từ tuần này.

Đề nghị SV cập nhật