Trang chủ Khóa 20

Thời khóa biểu HK 2 (cập nhật sau thời gian nghỉ dịch Covid-19)

1. Đối với các môn đại cương: 2. Đối với các môn cơ sở ngành và chuyên ngành:

Lịch giảng dạy trực tuyến đợt 2 (buổi demo)

SV lưu ý tham gia đầy đủ các buổi demo theo lịch sau để Khoa ghi nhận tình hình, hỗ trợ đăng nhập (nếu...

Lịch học trực tuyến đợt 1

Lớp 20SH01: Công nghệ chế biến thịt, thủy sản: Chiều thứ 4, từ 8/4/2020, tiết 7-8-9. Đối với các môn đại cương, SV...

Lịch học buổi cuối môn Vi sinh thực phẩm

Lớp 20SH01+TN học bù buổi cuối môn Vi sinh thực phẩm theo lịch sau:Sáng thứ 2, 30/12 Phòng học: C03.

Lịch học Thực hành hóa học thực phẩm

Lớp 20SH01+TN học Thực hành hóa học thực phẩm theo lịch sau:Chiều thứ 2, 06/01 Sáng chiều thứ 5, 09/01 Phòng thí nghiệm thực phẩm Còn 3...

Phòng học bù Quá trình, thiết bị, công nghệ

Lớp 20SH01+TN học bù môn Quá trình, thiết bị, công nghệ theo lịch sau:Sáng chiều thứ 4, 25/12, phòng E2.2 Sáng chiều thứ 6, 27/12,...

Phòng học bù Vi sinh thực phẩm (2 buổi cuối)

Lớp 20SH01+TN học bù Vi sinh thực phẩm theo lịch sau:Chiều thứ 3, 24/12, phòng C01 Chiều thứ 5, 26/12, phòng C01

Lịch học bù Vi sinh thực phẩm

Chiều thứ 3, 17/12, phòng C03 Chiều thứ 5, 19/12, phòng C03

Lịch học Thực hành vi sinh thực phẩm

- Chiều thứ 4 (11/12): PTN Vi sinh - Chiều thứ 6 (13/12): PTN Vi sinh

Lịch học bù Vi sinh thực phẩm

- Chiều thứ 3 (10/12): C03 - Chiều thứ 5 (12/12): B02
0274 3 871 384