Báo nghỉ Thực hành công nghệ enzyme, protein

Lớp 20SH01 + TN được nghỉ môn Thực hành công nghệ enzyme protein vào buổi chiều thứ 3, 18/6/2019.

Ghi chú: chiều chủ nhật 23/6 học bình thường.