Lịch giảng dạy trực tuyến đợt 2 (buổi demo)

SV lưu ý tham gia đầy đủ các buổi demo theo lịch sau để Khoa ghi nhận tình hình, hỗ trợ đăng nhập (nếu cần).

STT LỚP TÊN MÔN GV BUỔI HỌC NGÀY HỌC
1 20SH01+TN CNCB đường, bánh, kẹo ThS. Trần Thị Cúc Phương 8h00 thứ 4, 22/4
2 20SH01+TN CNCB lương thực, rau, củ, quả ThS. Nguyễn Huỳnh Đình Thuấn 14h00 thứ 5, 23/4
3 21SH01+TN CNSH tế bào động vật TS. Trần Cẩm Tú 8h00 thứ 6, 24/4