V/v thay đổi phòng học môn Dinh dưỡng và TPCN

SV lớp 19SH01+20SH01+TN đổi phòng học môn Dinh dưỡng và TPCN vào sáng thứ 2, bắt đầu từ 07/10 đến 10/11, tại phòng C01. Ghi...

Đổi lịch học Thực hành dinh dưỡng và thực phẩm chức năng

Lớp 20SH01 + TN học môn Thực hành dinh dưỡng và thực phẩm chức năng theo lịch sau:Sáng chiều thứ 5, 6, 7 (26,...

Báo đổi phòng học môn Dinh dưỡng và TPCN

Lớp 19SH01 + 20SH01 + TN sẽ học môn Dinh dưỡng và TPCN vào sáng thứ 4 hằng tuần, từ 11/9 đến 25/9/2019 tại...

Lịch học 2 buổi cuối môn Thực hành công nghệ enzyme, protein

Lớp 20SH01+TN học 2 buổi cuối môn Thực hành công nghệ enzyme, protein theo lịch sau:Chiều thứ 3, 02/7 Chiều thứ 5, 04/07 PTN Thực phẩm

Lịch học Thực hành công nghệ enzyme,protein

Lớp 20SH01+ TN học môn Thực hành công nghệ enzyme, protein theo lịch sau:Chiều chủ nhật, 23/6 Chiều thứ 3, 25/6 Sáng thứ 5, 27/6 Chiều thứ...

Báo nghỉ Thực hành công nghệ enzyme, protein

Lớp 20SH01 + TN được nghỉ môn Thực hành công nghệ enzyme protein vào buổi chiều thứ 3, 18/6/2019. Ghi chú: chiều chủ nhật 23/6...

Lịch học Thực hành công nghệ enzyme, protein

Lớp 20SH01+TN học môn Thực hành công nghệ enzyme, protein theo lịch sau:Chiều thứ 3 và chiều chủ nhật hằng tuần Bắt đầu từ tuần...

Báo phòng học bù

Lớp Môn Thứ Ngày Phòng 19SH01 Vi sinh thực phẩm Chiều 4 29/5 C04 20SH01 Ktdt chuyên sâu Sáng 5 Chiều 5 30/5 B04 B04 19SH01 Đánh giá cảm quan Chiều 7 01/6 B05 19SH01 CNCB đường, bánh, kẹo Sáng 4 05/6 C04

Lịch học Thực hành kỹ thuật di truyền

Lớp 20SH01 + TN học môn Thực hành kỹ thuật di truyền theo lịch sau:Sáng thứ 2, 20/5 Sáng chiều thứ 3, 21/5 Sáng chiều thứ...
0274 3 871 384