Lịch học môn Vi sinh học đại cương

Lớp 21SH01 + TN học môn Vi sinh học đại cương theo lịch sau:

  • Chiều thứ 3 hằng tuần, bắt đầu từ tuần lễ 11/3 đến 21/4/2019.
  • Phòng học: BII.9
  • GV: TS. Nguyễn Hoàng Dũng