Báo lịch học bù môn Vi sinh học đại cương

Lớp 21SH01+TN học bù môn Vi sinh học đại cương theo lịch sau:

  • Thời gian: Sáng thứ 3, 09/4/2019.
  • Địa điểm: Phòng AI.2

Ghi chú: buổi chiều thứ 3, 09/4 vẫn học Vi sinh học đại cương theo lịch đã thông báo.