Báo nghỉ Thực hành vi sinh

Lớp 21SH01+TN được nghỉ tiết môn Thực hành vi sinh vào chiều thứ 4, 17/4. Môn này sẽ bắt đầu vào sáng thứ 2, 22/4/2019, phòng thí nghiệm Vi sinh (khu C). SV mang theo áo blouse để học thực hành.