Lịch học môn Kỹ thuật di truyền chuyên sâu

Lớp 21SH01+22SH01+TN học môn Kỹ thuật di truyền chuyên sâu theo lịch sau:

  • GV phụ trách: TS. Đăng Thanh Dũng.
  • Sáng chiều thứ 4 (29/7 đến 12/8/2020).
  • Địa điểm: BII.5.
  • Lưu ý: SV đi học đúng giờ.