Lịch học môn Sinh hóa

Lớp 21SH01+TN học môn Sinh hóa theo lịch sau:

  • Sáng chiều thứ 5, 28/3, phòng C09 (sáng) – C01 (chiều).
  • Sáng chiều chủ nhật, 31/3, phòng C09.
  • Sáng chiều thứ 5, 04/4, phòng C09 (sáng) – BIII.12 (chiều)
  • Sáng chiều thứ 5, 18/4, phòng C09 (sáng) – C02 (chiều)
  • Sáng thứ 5, 25/4; 25/4, phòng C02
  • GV: PGS. TS. Nguyễn Tiến Thắng