Lịch học môn Sinh tin học

Lớp 21SH01+22SH01+TN học môn Sinh tin học theo lịch sau:

  • GV phụ trách: PGS.TS. Nguyễn Bảo Quốc.
  • Sáng chiều thứ 3 (28/7 đến 11/8/2020).
  • Địa điểm: phòng máy 1.
  • Lưu ý: SV đi học đúng giờ.