Lịch học Thực hành sinh hóa

Lớp 21SH01+TN học Thực hành sinh hóa theo lịch sau:

  • Sáng thứ 4 và sáng thứ 6 hằng tuần
  • Bắt đầu từ tuần lễ 10/6 đến 30/6
  • PTN: Hóa (Hoàng Hoa Thám)
  • GV: ThS. Huỳnh Thị Bích Hạnh