Lịch học thực hành vi sinh

Lớp 21SH01+TN học Thực hành vi sinh theo lịch sau:

  • Sáng thứ 2, các ngày 06 – 13 – 20/5
  • Chiều thứ 4, các ngày 08 – 15- 22/5
  • Phòng học: PTN Vi sinh