Thứ Tư, Tháng Mười Một 30, 2022

Báo nghỉ môn Thực hành phần mềm thống kê sinh học

Lớp 21SH01+TN được nghỉ tiết môn Thực hành phần mềm thống kê sinh học vào buổi chiều thứ 7, ngày 05/10/2019.

V/v thay đổi phòng học môn Phương pháp thống kê sinh học

Phòng Đào tạo thông báo, môn Phương pháp thống kê sinh học, sáng thứ 7 ngày 05/10/2019 chuyển sang học phòng C01.

Lịch học mới môn Thực hành phần mềm thống kê sinh học

Lớp 21SH01+TN lưu ý: môn Thực hành phần mềm thống kê sinh học theo lịch sau:GV: ThS. Nguyễn Anh Trinh Thời gian: chiều thứ 7,...

Tăng tiết môn Phương pháp thống kê sinh học

Lớp 21SH01+TN học tăng tiết môn Phương pháp thống kê sinh học vào chiều thứ 5, 21/9/2019, phòng B05. Ghi chú: sáng thứ 7, 21/9...

Báo nghỉ Thực hành sinh hóa

Lớp 21SH01 + TN được nghỉ tiết môn Thực hành sinh hóa vào sáng thứ 4 (19/6) và sáng thứ 6 (21/6), học bù...

Lịch học Thực hành sinh hóa

Lớp 21SH01+TN học Thực hành sinh hóa theo lịch sau:Sáng thứ 4 và sáng thứ 6 hằng tuần Bắt đầu từ tuần lễ 10/6 đến...

Báo đổi phòng học Thực hành sinh lý thực vật

Lớp 21SH01+TN học môn Thực hành sinh lý thực vật sáng thứ 4, 22/5, tại phòng thí nghiệm Vi sinh. Các buổi học còn...

Lịch học bù môn CNSH tế bào thực vật

Lớp 21SH01+TN học bù môn CNSH tế bào thực vật vào chiều thứ 6, 17/5 tại phòng BIII.10 và chiều thứ 6, 24/5 tại...

Báo phòng học buổi cuối CN enzyme và protein

Lớp 20SH01 + TN học buổi cuối môn CN enzyme và protein vào chiều thứ 6, 24/5, tại phòng C03.

Lịch học thực hành vi sinh

Lớp 21SH01+TN học Thực hành vi sinh theo lịch sau:Sáng thứ 2, các ngày 06 - 13 - 20/5 Chiều thứ 4, các ngày 08...
0274 3 871 384