Phòng học 3 buổi còn lại môn Kỹ thuật di truyền cơ bản

Lớp 21SH01+22SH01+TN học môn Kỹ thuật di truyền cơ bản các buổi còn lại theo lịch sau:

NGÀYTHỨBUỔIPHÒNG
25/5/20202SángAI.2
25/5/20202ChiềuAI.2
26/5/20203SángB04