Trang chủ Khóa 22

Lịch học môn Kỹ thuật di truyền chuyên sâu

Lớp 21SH01+22SH01+TN học môn Kỹ thuật di truyền chuyên sâu theo lịch sau:GV phụ trách: TS. Đăng Thanh Dũng. Sáng chiều thứ 4...

Lịch học môn Sinh tin học

Lớp 21SH01+22SH01+TN học môn Sinh tin học theo lịch sau:GV phụ trách: PGS.TS. Nguyễn Bảo Quốc. Sáng chiều thứ 3 (28/7 đến 11/8/2020). Địa...

Phòng học 3 buổi còn lại môn Kỹ thuật di truyền cơ bản

Lớp 21SH01+22SH01+TN học môn Kỹ thuật di truyền cơ bản các buổi còn lại theo lịch sau:NGÀY THỨ BUỔI PHÒNG25/5/2020 2 Sáng AI.225/5/2020 2 Chiều AI.226/5/2020 3 Sáng B04

Thời khóa biểu HK 2 (cập nhật sau thời gian nghỉ dịch Covid-19)

1. Đối với các môn đại cương: 2. Đối với các môn cơ sở ngành và chuyên ngành:

Lịch giảng dạy trực tuyến đợt 2 (buổi demo)

SV lưu ý tham gia đầy đủ các buổi demo theo lịch sau để Khoa ghi nhận tình hình, hỗ trợ đăng nhập (nếu...

Lịch học trực tuyến đợt 1

Lớp 20SH01: Công nghệ chế biến thịt, thủy sản: Chiều thứ 4, từ 8/4/2020, tiết 7-8-9. Đối với các môn đại cương, SV...

Lịch học Thực hành hóa phân tích

Lớp 21SH01+22SH01+TN học Thực hành hóa phân tích theo lịch sau: Sáng thứ 5 (26/12), cả ngày thứ 7 (28/12) Cả ngày thứ 3 (31/12), sáng...

Báo phòng học buổi cuối môn Hóa phân tích

Lớp 21SH01+22SH01+TN học buổi cuối môn Hóa phân tích vào sáng thứ 5, 24/10/2019, tại phòng BIII.10.

Cập nhật lịch học K22

Lớp 22SH01 lưu ý: thời khóa biểu HK 1, 2019-2020 có thay đổi, cụ thể như sau:Các môn: Tế bào học, Di truyền học,...
0274 3 871 384