Cập nhật lịch học K22

Lớp 22SH01 lưu ý: thời khóa biểu HK 1, 2019-2020 có thay đổi, cụ thể như sau:

  • Các môn: Tế bào học, Di truyền học, CNSH nhập môn, Hóa đại cương B1, Thực hành hóa đại cương B1 sẽ không triển khai học ở HK 1 này.
  • Thay bằng các môn học sau:

1. Sinh học phân tử: chiều thứ 5, sáng thứ 6 – từ 09/9 đến 29/9 – phòng E05

2. Hóa phân tích: sáng thứ 5 – 09/9 đến 20/10 – phòng C02

3. Thực tập hóa phân tích: dự kiến: sáng thứ 4 – 04/11 đến 15/12 – PTN Hóa

4. Phương pháp luận NCKH: dự kiến: chiều thứ 5 – từ 02/12 đến 12/01 – phòng AI.1

5. Toán đại số: chiều thứ 6 – từ 04/11 đến 05/01 – phòng AI.4

 

SV liên hệ trợ lý giáo vụ hoặc GVCN để được hướng dẫn làm thủ tục chuyển đổi môn học.