Danh sách GV từng hướng dẫn LVTN, TLTN

Ngoài những GV trong danh sách dưới đây, SV có thể liên hệ thêm những GV khác để hướng dẫn thực hiện LVTN/TLTN.

(Click phải ảnh, chọn xem ảnh để phóng to ảnh, xem danh sách rõ hơn)