BÀI THU HOẠCH CHÍNH TRỊ ĐẦU KHÓA (KHÓA 21)

Phòng Công tác sinh viên & Các Đoàn thể thông báo đến sinh viên Khóa 21 niên Khóa 2018-2022 về bài thu hoạch Chính trị đầu Khóa

Sinh viên làm bài thu hoạch trực tuyến tại địa chỉ https://goo.gl/forms/0pSPoosqgCCpBHW63

Thời gian: từ ngày ra thông báo đến 16h00 ngày 14/11/2018

Lưu ý:  bài thu hoạch gồm 03 phần: Thông tin cá nhân, Câu hỏi trắc nghiệm, Câu tự luận

Sinh viên lưu ý làm bài thi trên máy tính để thuận tiện việc viết trả lời cho câu Tự luận.

Tài liệu tham khảo là Sổ tay sinh viên, luật an ninh mạng đã được gởi đến email sinh viên

Mỗi sinh viên chỉ được làm bài thi một lần, nếu cùng một mã số sinh viên có trên 2 lần làm, cả 2 bài đều không được tính.

Bài thu hoạch chỉ được xét khi sinh viên có tham dự trên 80% môn học và có tham dự Phỏng vấn

Mọi vấn đề thắc mắc sinh viên liên hệ trực tiếp các thầy cô Phòng CTSV&CĐT để được giải đáp trước ngày 14/11/2018.

TT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

1

Hoàng Duy Thiên

Trưởng phòng

0918.877371

2

Nguyễn Ngọc Khanh

Phó trưởng phòng, Bí thư Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên

0909.853834

3

Võ Vương Phúc

Phó trưởng phòng 
Phó Bí thư Đoàn trường

0908.365360

4

Lê Hoàng Trân

Phó Bí thư Đoàn, Phó Chủ tịch Hội Sinh viên

0988.927740

5

Nguyễn Thị Như Nguyệt

Trợ lý sinh viên

0909.396.354

6

Nguyễn Phương Nam

Trợ lý sinh viên

0966.295.113

7

Lê Hoàng Tiến

Trợ lý sinh viên

0343.204.930

PHÒNG CTSV&CĐT: 0274.3837.209

Email: ctsv@bdu.edu.vn