Danh sách các môn học sẽ triển khai trong HK 2, 2018-2019

SV tham khảo trước danh sách các môn học sẽ triển khai trong HK 2, 2018-2019. Nếu có thắc mắc, SV liên hệ văn phòng khoa 1 (gặp C. Giao) để được hỗ trợ. Thời gian liên hệ: 12/11 – 23/11/2018.