V/v đăng ký làm trước đề tài tốt nghiệp khi chưa đủ điều kiện

SV các khóa 16, 17, 18 và 19 của Khoa CNSH, chưa đủ điều kiện thực hiện đề tài LVTN/TLTN nhưng có nguyện vọng...

V/v đăng ký thực hiện LVTN/TLTN năm 2020

SV các khóa 16, 17, 18, 19 đã đủ điều kiện thực hiện LVTN/TLTN (không còn nợ môn) đề nghị liên hệ văn phòng...

V/v Phổ biến Quy định, quy chế liên quan đến việc thực hiện LVTN/TLTN...

Nhằm mục đích cung cấp các thông tin về các quy định, quy chế liên quan việc thực hiện Luận văn tốt nghiệp/Tiểu luận...

V/v tổ chức buổi phổ biến Quy định, quy chế thực hiện LVTN/TLTN cho...

Khoa CNSH sẽ tổ chức 1 buổi phổ biến quy định, quy chế, hướng dẫn thủ tục,… liên quan đến việc thực hiện LVTN...

V/v phổ biến quy chế thực hiện LVTN/TLTN cho SV khóa 19

Khoa CNSH sẽ tổ chức 1 buổi phổ biến các quy định, quy chế, hướng dẫn liên quan đến việc thực hiện LVTN hoặc...

V/v tổ chức buổi bảo vệ đề cương LVTN K18

Khoa CNSH thông báo: Nhằm góp ý, chỉnh sửa, hoàn thiện đề tài cho SV, Khoa CNSH sẽ tổ chức 1 buổi bảo vệ đề...

Kết quả xét điều kiện thực hiện LVTN/TLTN K18 (xét lần 2)

Phòng Đào tạo đã tiến hành xét điều kiện thực hiện LVTN/TLTN lần thứ 2, SV xem kết quả bổ sung cho lần xét...

Kết quả xét điều kiện thực hiện LVTN/TLTN K18, 2018-2019 (xét lần 1)

Dưới đây là kết quả xét điều kiện thực hiện LVTN và TLTN trên hệ thống. SV lưu ý: SV đủ điều kiện thực hiện...

Công bố điểm trung bình HK chuyên ngành của SV K18

SV lớp 18SH01 lưu ý: - Dưới đây chỉ là kết quả tính điểm trung bình học kỳ chuyên ngành (HK 6 và 7), chưa...

Hướng dẫn thủ tục thực hiện LVTNTLTN

SV tham khảo hướng dẫn thủ tục thực hiện LVTN (tại đây) và thủ tục thực hiện TLTN (tại đây).

Tin tức mới

0274 3 871 384