V/v thu lệ phí môn học TLTN và LVTN của Khóa 18 và các khóa khác

Căn cứ vào kế hoạch triển khai môn Tiểu luận tốt nghiệp và Luận văn tốt nghiệp dành cho Khóa 18, 19 và các khóa trở về trước.

Nay, Khoa thông báo đến các sinh viên khóa 18, 19 và các khóa trở về trước đã thực hiện Tiểu luận tốt nghiệp/Luận văn tốt nghiệp đến Phòng tuyển sinh (gặp cô Vấn) để đóng lệ phí môn Tiểu luận tốt nghiệp/Luận văn tốt nghiệp.

  • Thời gian đóng lệ phí: từ ngày 12/01/2021 đến 17h00 ngày 15/01/2021.
  • Lệ phí:
STTTÊN MÔN HỌCMÃ MÔN HỌCSỐ TÍN CHỈGHI CHÚ
1Luận văn tốt nghiệpBIO09877Mức 3 – môn thực hành: 642.000đ/TC
2Tiểu luận tốt nghiệpBIO12033

Lưu ý:

  • Sinh viên cần đóng lệ phí đúng hạn.
  • Các trường hợp trễ hạn sẽ không được giải quyết.