V/v tổ chức buổi phổ biến Quy định, quy chế thực hiện LVTN/TLTN cho SV khóa 19

Khoa CNSH sẽ tổ chức 1 buổi phổ biến quy định, quy chế, hướng dẫn thủ tục,… liên quan đến việc thực hiện LVTN và TLTN cho SV khóa 19. Do đó, đề nghị SV K19 tham dự đầy đủ.

  • Thời gian: 8h00, sáng thứ 4, ngày 11/3/2020.
  • Địa điểm: Phòng C04.
  • Thành phần tham dự: Lãnh đạo Khoa, Trợ lý giáo vụ, Giáo viên chủ nhiệm và toàn thể SV K19.
  • Lưu ý: SV có mặt đúng giờ. Mọi thắc mắc liên quan, SV có thể hỏi trực tiếp hoặc viết câu hỏi vào giấy và gửi về cho C. Giao trong buổi phổ biến.