V/v tổ chức buổi bảo vệ đề cương LVTN K18

Khoa CNSH thông báo:

Nhằm góp ý, chỉnh sửa, hoàn thiện đề tài cho SV, Khoa CNSH sẽ tổ chức 1 buổi bảo vệ đề cương LVTN cho SV khóa 18 đủ điều kiện thực hiện LVTN đợt này (danh sách đính kèm).

  • Thời gian: 7h15, thứ 5, ngày 28/3/2019.
  • Địa điểm: phòng C04.
  • Mỗi SV có 5 – 10 phút báo cáo. SV tự chuẩn bị file power point.
  • Nội dung báo cáo gồm: đặt vấn đề, mục tiêu đề tài, vật liệu và phương pháp.
  • Những SV không tham gia buổi báo cáo này sẽ không được xét thực hiện LVTN trong đợt này. Do đó đề nghị tất cả SV có tên trong danh sách phải tham dự đầy đủ. Thứ tự báo cáo theo danh sách bên dưới.