V/v miễn phí cấp thẻ Thư viện cho sinh viên

Trường Đại học Bình Dương sẽ miễn phí cấp thẻ Thư viện cho tất cả sinh viên, học viên đang theo học trên toàn...

V/v tổ chức buổi phổ biến Quy định, quy chế thực hiện LVTN/TLTN cho...

Khoa CNSH sẽ tổ chức 1 buổi phổ biến quy định, quy chế, hướng dẫn thủ tục,… liên quan đến việc thực hiện LVTN...

V/v phổ biến quy chế thực hiện LVTN/TLTN cho SV khóa 19

Khoa CNSH sẽ tổ chức 1 buổi phổ biến các quy định, quy chế, hướng dẫn liên quan đến việc thực hiện LVTN hoặc...

V/v thực hiện môn Chuyên đề 1

Đề nghị các SV đã đăng ký môn Chuyên đề 1 trong HK 1, 2019-2020, liên hệ thầy Hoàng Ngọc Cương để được hướng...

Danh sách SV không tích lũy đủ giờ tự học tại Thư viện trong...

Dưới đây là danh sách sinh viên không tích lũy đủ giờ tự học tại Thư viện trong HK 1, 2019-2020. Đề nghị SV...

Tin tức mới

0274 3 871 384