Thứ Ba, Tháng Mười Hai 7, 2021
Trang chủ Thông báo khác

V/v đăng ký làm trước đề tài tốt nghiệp khi chưa đủ điều kiện

SV các khóa 16, 17, 18 và 19 của Khoa CNSH, chưa đủ điều kiện thực hiện đề tài LVTN/TLTN nhưng có nguyện vọng...

V/v đăng ký trả nợ theo nhu cầu, HK 3, 2019-2020

Lưu ý: Thông báo này áp dụng cho đối tượng là những SV khóa 20 trở về trước đã từng học môn học nhưng...

V/v đăng ký đi tham quan thực tế cơ sở sản xuất tuyến Bảo...

SV các khóa 19, 20, 21 và 22 lưu ý: SV tham gia chuyến đi tham quan thực tế cơ sở sản xuất thực...

Chương trình tham quan thực tế cơ sở sản xuất tại Đà Lạt

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU Mục đích - Tổ chức Môn học “Thực tế tham quan cơ sở sản xuất thực phẩm” cho K19...

V/v Phổ biến Quy định, quy chế liên quan đến việc thực hiện LVTN/TLTN...

Nhằm mục đích cung cấp các thông tin về các quy định, quy chế liên quan việc thực hiện Luận văn tốt nghiệp/Tiểu luận...

Lịch học trực tuyến đợt 1

Lớp 20SH01: Công nghệ chế biến thịt, thủy sản: Chiều thứ 4, từ 8/4/2020, tiết 7-8-9. Đối với các môn đại cương, SV...

Tin tức mới

0274 3 871 384