Chương trình tham quan thực tế cơ sở sản xuất tại Đà Lạt

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

  1. Mục đích

– Tổ chức Môn học “Thực tế tham quan cơ sở sản xuất thực phẩm” cho K19 và kết hợp tham quan thực tế, hướng nghiệp cho K20, K21, K22.

– Trang bị cho sinh viên nhiều kiến thức chuyên ngành, gắn lý thuyết với thực hành, làm quen với môi trường thực tế tại các cơ sở doanh nghiệp.

  1. Yêu cầu

– Các sở tham quan phù hợp với chuyên ngành học Công nghệ Sinh học Thực phẩm.

– Các hoạt động trong chuyến tham quan đều thiết thực, đảm bảo an toàn tuyệt đối và thực hiện theo đúng quy định của trường Đại học Bình Dương về tổ chức môn học tham quan thực tế cho sinh viên. 

II. CÁC HOẠT ĐỘNG

  1. Thời gian và địa điểm:

– Thời gian: 3h00, Thứ Sáu, ngày 26/6/2020 đến Chủ nhật, ngày 28/6/2020

– Địa điểm: các cơ sở chế biến thực phẩm tại Lâm Đồng

  1. Đối tượng tham gia:

– Sinh viên các khóa 19, 20, 21 và 22 của Khoa Công nghệ Sinh học.

– Giảng viên phụ trách môn học “Thực tế tham quan cơ sở chế biến thực phẩm”.

– Các Giảng viên phụ trách Đoàn tham quan.

  1. Nội dung các hoạt động:

Ngày

Thời gian

Hoạt động chính

26/06/2020 3h00 Xe khởi hành từ Đại học Bình Dương di chuyển đến Đà Lạt
7h00 Ăn sáng tại thành phố Bảo Lộc
8h00 Tham quan Công ty trà Phước Lạc tại Bảo Lộc
14h00 Nhận phòng và nghỉ ngơi tại Đà Lạt
27/06/2020 8h00 Ăn sáng tại thành phố Đà Lạt
9h00 Tham quan Hầm rượu vang Vĩnh Tiến tại thành phố Đà Lạt
13h00 Tham quan công ty hoa xuất khẩu Đà Lạt – Hasfarm
15h00 Tham quan Hợp tác xã Vĩnh Tiến – Đà Lạt
16h00 Vườn rau Công ty TNHH Công nghệ Kiến Huy
18h00 Nghỉ ngơi, tự do
28/06/2020 8h00 Ăn sáng
8h30 Trả phòng và lên xe về Bình Dương
10h00 Tham quan Công ty cổ phần trà Long Đỉnh
11h30 Dùng cơm trưa tại Long Đỉnh
18h00 Về lại Đại học Bình Dương

4. Lưu ý: SV chấp hành nghiêm chỉnh quy định về giờ giấc và hướng dẫn của GV phụ trách.