Chương trình tham quan thực tế cơ sở sản xuất tại Đà Lạt

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

  1. Mục đích

– Tổ chức Môn học “Thực tế tham quan cơ sở sản xuất thực phẩm” cho K19 và kết hợp tham quan thực tế, hướng nghiệp cho K20, K21, K22.

– Trang bị cho sinh viên nhiều kiến thức chuyên ngành, gắn lý thuyết với thực hành, làm quen với môi trường thực tế tại các cơ sở doanh nghiệp.

  1. Yêu cầu

– Các sở tham quan phù hợp với chuyên ngành học Công nghệ Sinh học Thực phẩm.

– Các hoạt động trong chuyến tham quan đều thiết thực, đảm bảo an toàn tuyệt đối và thực hiện theo đúng quy định của trường Đại học Bình Dương về tổ chức môn học tham quan thực tế cho sinh viên. 

II. CÁC HOẠT ĐỘNG

  1. Thời gian và địa điểm:

– Thời gian: 3h00, Thứ Sáu, ngày 26/6/2020 đến Chủ nhật, ngày 28/6/2020

– Địa điểm: các cơ sở chế biến thực phẩm tại Lâm Đồng

  1. Đối tượng tham gia:

– Sinh viên các khóa 19, 20, 21 và 22 của Khoa Công nghệ Sinh học.

– Giảng viên phụ trách môn học “Thực tế tham quan cơ sở chế biến thực phẩm”.

– Các Giảng viên phụ trách Đoàn tham quan.

  1. Nội dung các hoạt động:

Ngày

Thời gian

Hoạt động chính

26/06/20203h00Xe khởi hành từ Đại học Bình Dương di chuyển đến Đà Lạt
7h00Ăn sáng tại thành phố Bảo Lộc
8h00Tham quan Công ty trà Phước Lạc tại Bảo Lộc
14h00Nhận phòng và nghỉ ngơi tại Đà Lạt
27/06/20208h00Ăn sáng tại thành phố Đà Lạt
9h00Tham quan Hầm rượu vang Vĩnh Tiến tại thành phố Đà Lạt
13h00Tham quan công ty hoa xuất khẩu Đà Lạt – Hasfarm
15h00Tham quan Hợp tác xã Vĩnh Tiến – Đà Lạt
16h00Vườn rau Công ty TNHH Công nghệ Kiến Huy
18h00Nghỉ ngơi, tự do
28/06/20208h00Ăn sáng
8h30Trả phòng và lên xe về Bình Dương
10h00Tham quan Công ty cổ phần trà Long Đỉnh
11h30Dùng cơm trưa tại Long Đỉnh
18h00Về lại Đại học Bình Dương

4. Lưu ý: SV chấp hành nghiêm chỉnh quy định về giờ giấc và hướng dẫn của GV phụ trách.