Danh sách SV không tích lũy đủ giờ tự học tại Thư viện trong HK 1, 2019-2020

Dưới đây là danh sách sinh viên không tích lũy đủ giờ tự học tại Thư viện trong HK 1, 2019-2020. Đề nghị SV kiểm tra và phản hồi nếu thông tin chưa chính xác, cụ thể như sau:
1. Thời gian kiểm tra và phản hồi đến hết ngày 29/12/2019 (ngoài giờ làm việc vui lòng gửi email để được hỗ trợ).
2. Nơi tiếp nhận thông tin phản hồi: Thư viện (cô Nguyễn Thụy Thùy Diệu).
3. Cách phản hồi: sinh viên liên hệ trực tiếp hoặc gửi email đến cô Thùy Diệu (thuydieu@bdu.edu.vn). Khuyến khích sinh viên liên hệ trực tiếp tại Thư viện để được kiểm tra nhanh chóng.