Nhắc lại: thông báo thay đổi lịch thi học kỳ 1 năm học 2018-2019

Phòng Đào tạo thông báo thay đổi lịch thi học kỳ 1 năm học 2018-2019, cụ thể như sau:

1. Đối tượng áp dụng: Sinh viên đại học, cao đẳng chính quy.

2. Ngày thi cũ: 31/12/2018.

3. Ngày thi mới: 13/01/2019.

4. Danh sách môn thi thay đổi: Sinh viên truy cập cổng thông tin sinh viên (sv.bdu.edu.vn) để tra cứu lịch thi cụ thể từng môn học và phòng thi cụ thể.

Mọi thắc mắc sinh viên liên hệ email dvttrang.bolt@bdu.edu.vn để được hỗ trợ (vui lòng liên hệ trước ngày thi 05 ngày làm việc).

Đề nghị sinh viên nghiêm túc thực hiện theo nội dung thông báo./.