Nhắc lại thông báo thời gian nhận thẻ sinh viên lần 3 năm 2018 (Thẻ đồng thương hiệu BDU-Vietin)

Trường Đại học Bình Dương nhắc lại thông báo thời gian nhận thẻ sinh viên lần 3 năm 2018 (Thẻ đồng thương hiệu BDU-Vietin), cụ thể như sau:

1. Thời gian nhận thẻ: trong ngày 11/12/2018 (sáng từ 07h30 đến 10h30; chiều từ 13h30 đến 16h30).
2. Địa điểm nhận thẻ: Phòng Tuyển sinh (Cổng trước Trường Đại học Bình Dương).
3. Đơn vị phát thẻ: Ngân hàng VietinBank
4. Một số lưu ý khi đến nhận thẻ:
+ Sinh viên mang theo giấy chứng minh nhân dân chính để đối chiếu khi nhận thẻ.
+ Sinh viên đã nhận thẻ các đợt trước nhưng chưa biết sử dụng hoặc chưa kích hoạt được thẻ có thể liên hệ trong thời gian này để ngân hàng hỗ trợ trực tiếp.
+ Không được nhận thẻ thay cho người khác.
+ Thẻ sinh viên cũ (khóa 19, 20) sẽ không còn giá trị sử dụng trong học kỳ 2 năm học 2018-2019.
+ Sinh viên khóa 19, 20 và 21 nếu chưa nộp hồ sơ nhận thẻ cần chuẩn bị hồ sơ theo mẫu đính kèm; hình 4×6; photo chứng minh nhân dân và nộp trong thời gian như trên.
Đề nghị sinh viên sắp xếp thời gian, nghiêm túc thực hiện theo nội dung thông báo. Nhà trường chỉ phát thẻ duy nhất trong thời gian này, sinh viên không nghiêm túc thực hiện đến nhận thẻ sẽ bị xử lý theo quy định của nhà trường và xem xét trừ điểm rèn luyện (sinh viên bận giờ học có thể nhận trong giờ giải lao)./.