Thông báo sinh viên nhận thẻ sinh viên (thẻ đồng thương hiệu BDU-Vietin)

Phòng Đào tạo thông báo sinh viên có tên trong danh sách đính kèm liên hệ phòng Đào tạo nhận thẻ sinh viên (thẻ đồng thương hiệu BDU-Vietin), cụ thể như sau:

Thời gian nhận thẻ: từ ngày 17/12/2018 đến 16h30 ngày 21/12/2018 (sáng từ 07h30 đến 10h30, chiều từ 13h30 đến 16h30 gặp cô Trương Thị Kim Trang).
Lưu ý:
+ Sinh viên cần xem cột số thứ tự để cung cấp cho cán bộ cấp thẻ khi đến nhận thẻ.
+ Sinh viên mang theo giấy chứng minh nhân dân gốc để cung cấp đối chiếu khi nhận thẻ.
+ Không được nhận thay cho người khác.
+ Sử dụng đúng chữ ký đã đăng ký lúc nộp phiếu thông tin làm thẻ để ký tên vào danh sách nhận thẻ.
+ Thẻ sinh viên cũ của khóa 19, 20 kể từ học kỳ 2 năm học 2018-2019 sẽ không còn giá trị sử dụng.