Thông báo thời gian nộp học phí học kỳ 2 năm học 2018-2019

Trường Đại học Bình Dương thông báo thời gian nộp học phí học kỳ 2 năm học 2018-2019. Sinh viên xem nội dung thông báo tại các địa chỉ sau:

1. Đường link xem thông báo tại Cổng thông tin sinh viên: http://sv.bdu.edu.vn/default.aspx?page=chitietthongtin&id=64
2. Đường link xem thông báo tại website đào tạo: http://daotao.bdu.edu.vn/detail.php?id=3403

Sinh viên lưu ý đọc kỹ tất cả các nội dung trong thông báo để thực hiện đủ và đúng theo quy định.
Mọi thắc mắc sinh viên liên hệ Trợ lý giáo vụ để được hỗ trợ kịp thời (sinh viên liên hệ cần nêu rõ thông tin cá nhân, sử dụng email do nhà trường cấp và nêu rõ nội dung thắc mắc để được hỗ trợ chính xác và đầy đủ thông tin):

TT

Họ và tên

Khoa phụ trách

1

Đinh Võ Thùy Trang

Điện thoại: 0274 3872073

Email: dvttrang.bolt@bdu.edu.vn

– Kinh tế.

– Tin học.

– Đại cương.

– Xây dựng.

– Kiến trúc.

– Điện – Điện tử.

– Giáo dục thể chất.

– Ngoại ngữ.

– Xã hội và nhân văn.

2

Khấu Hoàng Kim Giao

Điện thoại:0274 3871384

Email: khkgiao@bdu.edu.vn

Công nghệ sinh học

3

Ngô Anh Tuấn

Điện thoại:0274 3871384

Email: natuan@bdu.edu.vn

Luật học

4

Nguyễn Phi Long

Điện thoại:0274 3878021

Email: Philongnguyen271284@gmail.com

Dược học

5

Phí Văn Cương

Điện thoại: 0274 3833928

Email: pvcuong@bdu.edu.vn

Công nghệ kỹ thuật ô tô

6

Trần Thanh Cơ

Điện thoại: 0274 3872073

Email: ttco@bdu.edu.vn

Hỗ trợ tư vấn hướng dẫn đăng ký môn học, nộp học phí

7

Trương Thị Kim Trang

Điện thoại: 0274 3872073

Email: ttktrang@bdu.edu.vn

Hỗ trợ tư vấn hướng dẫn đăng ký môn học, nộp học phí