Thông báo về việc khảo sát sự hài lòng của người học

Nhằm cải thiện và nâng cao chất lượng công tác chăm sóc sinh viên, Trung tâm Hỗ trợ Sinh viên

Trường Đại học Bình Dương thông báo về việc khảo sát ý kiến sinh viên như sau:

1. Hình thức: Khảo sát sự hài lòng của sinh viên về công tác chăm sóc sinh viên tại địa chỉ:

 https://goo.gl/forms/cbCzBY5w8LTXli6B2

2. Đối tượng: Sinh viên hệ Đại học, Cao đẳng chính quy từ khóa 18 đến khóa 21.

3. Thời gian thực hiện: Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 28/02/2019.
4. Lưu ý:
– Sinh viên sau khi khảo sát chụp lại hình ảnh để có căn cứ đánh giá kết quả rèn luyện trong học kỳ II.
– Sinh viên sử dụng email sinh viên để thực hiện khảo sát.
– Trong thời gian đăng ký, nếu gặp vấn đề gì cần giải đáp, sinh viên vui lòng liên hệ trực tiếp Trung tâm

Hỗ trợ Sinh viên (kế bên Phòng CTSV&CĐT gặp thầy Nguyễn Đăng Hoan) để được hướng dẫn cụ thể.
Rất mong nhận được sự hỗ trợ của các bạn sinh viên để cải thiện và nâng cao chất lượng công tác

chăm sóc sinh viên của trường.