Thông tin khóa đào tạo online tháng 12/2021- Công Ty TNHH Phân Tích Kiểm Nghiệm Việt Tín

Công Ty TNHH Phân Tích Kiểm Nghiệm Việt Tín có tổ chức các khóa đào tạo online trong tháng 12/2021 (gồm 5 khóa). Những Sinh viên nào thấy cần thiết cho bản thân thì tham khảo thêm thông tin và tự liên hệ đăng ký học. Lưu ý, đây là hoạt động độc lập của Công ty TNHH Việt Tín, Khoa chỉ cung cấp các thông tin nhận được từ phía Công ty.

1. Phương pháp quang phổ phát xạ nguồn plasma cảm ứng (ICP – OES) và khối phổ nguồn plasma cảm ứng (ICP – MS)
Thời gian: 03 ngày (01/12/2021 đến 03/12/2021)

2. Kỹ thuật chuẩn bị, pha chế, bảo quản và thử hiệu năng của môi trường nuôi cấy vi sinh vật theo ISO 11133:2014/Adm2: 2020
Thời gian: 03 buổi sáng từ (08/12/2021 đến 10/12/2021). File thông tin.

3. Kỹ thuật đánh giá tay nghề nhân viên phòng kiểm nghiệm vi sinh và kiểm soát chất lượng kết quả kiểm nghiệm
Thời gian: 02 buổi sáng ngày (16/12/2021 đến 17/12/2021). File thông tin.

4. Ước lượng độ không đảm bảo đo các phương pháp phân tích hóa học
Thời gian: 04 ngày (20/12/2021 đến 23/12/2021). File thông tin.

5. Tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017 – Yêu cầu chung về năng lực phòng thử nghiệm và hiệu chuẩn & Đào tạo đánh giá viên nội bộ
Thời gian: 03 ngày (27/12/2021 đến 29/12/2021). File thông tin.

6. Phiếu đăng ký tham gia khóa đào tạo tháng 12/2021 (5 khóa). File đăng ký.