V/v đăng ký đi tham quan thực tế cơ sở sản xuất tuyến Bảo Lộc – Đà Lạt

SV các khóa 19, 20, 21 và 22 lưu ý:

  • SV tham gia chuyến đi tham quan thực tế cơ sở sản xuất thực phẩm tuyến Bảo Lộc – Đà Lạt từ ngày 26 đến 28/6/2020 sẽ đăng ký trực tiếp với Giáo viên chủ nhiệm.
  • Thời gian đăng ký: từ ngày ra thông báo đến 16h30 ngày 12/6/2020.
  • Mọi thắc mắc về thông tin chuyến đi, SV liên hệ GVCN để được hướng dẫn.