V/v đăng ký làm trước đề tài tốt nghiệp khi chưa đủ điều kiện

SV các khóa 16, 17, 18 và 19 của Khoa CNSH, chưa đủ điều kiện thực hiện đề tài LVTN/TLTN nhưng có nguyện vọng làm trước đề tài, đề nghị liên hệ văn phòng Khoa để đăng ký:

  • Thời gian: từ ngày 05 – 12/8/2020.
  • Địa điểm: văn phòng khoa (gặp Cô Phượng).