V/v Phổ biến Quy định, quy chế liên quan đến việc thực hiện LVTN/TLTN cho K19

Nhằm mục đích cung cấp các thông tin về các quy định, quy chế liên quan việc thực hiện Luận văn tốt nghiệp/Tiểu luận tốt nghiệp cho SV khóa 19, Khoa CNSH sẽ tổ chức 1 buổi gặp gỡ, phổ biến, trao đổi thông tin. Đề nghị toàn thể SV lớp 19SH01 tham dự:

  • Thời gian: 08h00, sáng thứ 3, 02/6/2020.
  • Địa điểm: phòng C01.
  • Lưu ý: SV có thể ghi các câu hỏi, thắc mắc ra giấy để gửi về cho Khoa trong buổi gặp gỡ để được Ban chủ nhiệm Khoa giải đáp. Các SV khóa trước có nhu cầu cập nhật thông tin có thể tham dự buổi gặp gỡ này.