Về việc gia hạn lần cuối nộp phiếu đánh giá rèn luyện sinh viên

Hệ thống nộp phiếu điểm rèn luyện đã được mở lại, tất cả những sinh viên nào chưa nộp phiếu đánh giá rèn luyện sinh viên thì mau chóng tiến hành nộp phiếu qua các đường link đã gửi trong email sinh viên và đã có đăng trên Facebook.

LƯU Ý: SINH VIÊN PHẢI SỬA TÊN FILE ĐÚNG THEO HƯỚNG DẪN TRONG EMAIL VÀ MỖI SINH VIÊN SỬ DỤNG EMAIL SINH VIÊN CỦA MÌNH ĐỂ NỘP, KHÔNG ĐƯỢC SỬ DỤNG EMAIL CỦA SINH VIÊN KHÁC NỘP PHIẾU RÈN LUYỆN CỦA MÌNH. KIỂM TRA KỸ FILE TRƯỚC KHI GỬI.

– Thời gian nộp từ ngày 10/12 đến 11h00 ngày 12/12. Sau thời gian này không giải quyết bất kỳ trường hợp nào nộp trễ.

– Sinh viên làm đúng hướng dẫn, khi gặp lỗi cần quyền truy cập sinh viên đăng xuất email sinh viên ra và đăng nhập lại.

 1.      LINK KHOA LUẬT

https://goo.gl/forms/pVqsao6mk24NWhAd2

2.      LINK QUẢN TRỊ KINH DOANH

https://goo.gl/forms/pDt7GSbmMYqCbqrr2

3.      LINK TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG

https://goo.gl/forms/AVUXiS833tjDqVn12

4.      LINK KẾ TOÁN

https://goo.gl/forms/12qkiZLAG8dRZ6m32

5.      LINK NGÔN NGỮ ANH

https://goo.gl/forms/HNTIlusR6PsGGJiH2

6.      LINK KIẾN TRÚC

https://goo.gl/forms/2etKy43BvRcOxODe2

7.      LINK XÂY DỰNG

https://goo.gl/forms/cVge3hXgrFI5SJDf1

8.      LINK ĐIỆN – ĐIỆN TỬ

https://goo.gl/forms/gg9nQ2ERue3lJgCD2

9.      LINK CÔNG NGHỆ SINH HỌC

https://goo.gl/forms/dTDq2qsJy8Ayo5LF3

10. LINK CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

https://goo.gl/forms/4CdfZYYcGjUW8RuE3

11. LINK CÔNG NGHỆ Ô TÔ

https://goo.gl/forms/s1irNcYZBplVG3MI3

12. LINK DƯỢC HỌC

https://goo.gl/forms/lGNEax6rl31z3Ma43

13.  LINK DU LỊCH

https://goo.gl/forms/zDgi0hjjzIqBRtZ43

14. LINK VĂN HỌC

https://goo.gl/forms/5nxSqqogFe7YWZQ53

15. LINK XÃ HỘI HỌC

https://goo.gl/forms/ACL2mj9KYal96Sg73

16. LINK GIÁO DỤC THỂ CHẤT

https://goo.gl/forms/9t2aGruNvupUh6fC3

 


Có đính kèm File "PHIẾU ĐÁNH GIÁ RÈN LUYỆN SINH VIÊN (MẪU)"

Trân trọng!