V/v báo cáo thuyết trình (chương trình chính trị đầu khóa – K22)

SV lớp 22SH01 sẽ tiến hành báo cáo thuyết trình – chương trình sinh hoạt công dân – sinh viên (chính trị đầu khóa) theo quy định sau:

  • Thời gian: buổi chiều thứ 3, 22/10/2019. Bắt đầu lúc 14h00.
  • Địa điểm: phòng B04.
  • Lưu ý: đây là hoạt động bắt buộc. SV có mặt đúng giờ quy định.