V/v đăng ký tham dự Hội nghị bạn đọc 2019

Căn cứ theo Thông báo tổ chức Hội nghị bạn đọc 2019 của Thư viện – Tư liệu, Khoa CNSH khuyến khích SV tham dự, đặc biệt là SV khóa 21 (SV tham dự cần liên hệ C. Giao để được lập danh sách tham dự trước ngày 27/02/2019). Thông tin Hội nghị như sau:

  • Thời gian: 8h00 ngày 08/3/2019 (thứ 6).
  • Địa điểm: Phòng học nhóm tại lầu 3, khu A.
  • Nội dung: Tổng kết, đánh giá hoạt động của Thư viện – tư liệu năm 2018; Giới thiệu 1 số dịch vụ tại Thư viện – tư liệu; Ra mắt cộng tác viên Thư viện 2019.