V/v đóng học phí môn Thực hành thực tế của K20 (HK3, 2017-2018)

Lớp 20SH01 lưu ý: Đóng học phí môn học Thực tập thực tế của HK 3, năm học 2017-2018 như sau:

 • SV liên hệ trực tiếp phòng Tư vấn tuyển sinh để đóng, không cần mang theo giấy tờ gì.
 • SV báo rõ các thông tin sau khi đóng học phí:
  • Họ tên, MSSV.
  • Tên môn: Thực tập thực tế
  • Mã môn: BIO1631 (1 tín chỉ)
  • HK 3, 2017 – 2018
 • Mức lệ phí: 470.000đ/SV (bốn trăm bảy mươi ngàn đồng/SV)
 • Thời gian đóng lệ phí: từ ngày 21/03 đến 16h00 ngày 25/03/2019.
 • Trường hợp SV không đóng học phí theo thông báo này thì kết quả điểm môn Thực tập thực tế của HK 3, 2017-2018 sẽ bị hủy. Đây là môn học bắt buộc trong Chương trình đào tạo nên SV sẽ phải trả nợ bù ở các HK sau thì mới đủ điều kiện xét tốt nghiệp.