V/v gặp gỡ giữa Ban chủ nhiệm Khoa và SV Khoa CNSH (tháng 4)

Ban chủ nhiệm Khoa CNSH sẽ tổ chức 1 buổi gặp gỡ với SV các khóa 18, 19, 20 và 21 của Khoa:

  • Thời gian: 13h30 chiều thứ 5, 25/4/2019.
  • Địa điểm: phòng B04.

SV có những phản ánh, đóng góp, thắc mắc hoặc khó khăn cần được Khoa giải đáp, hỗ trợ có thể hỏi trực tiếp trong buổi gặp gỡ hoặc viết nội dung ra giấy (không cần viết tên) gửi lại chị Giao vào đầu buổi.