V/v nộp hồ sơ kê khai hộ tịch (lần 2)

Phòng Đào tạo đã triển khai việc thu hồ sơ kê khai hộ tịch của SV vào tháng 12/2018. Tuy nhiên vẫn còn 1 số SV có tên trong danh sách bên dưới chưa nộp hồ sơ theo quy định. Đề nghị các SV này nộp hồ sơ về văn phòng khoa 1 (C. Giao), cụ thể như sau:

  • Thời gian: từ ngày ra thông báo đến 16h00 ngày 25/3/2019.
  • Hồ sơ gồm:

1. Phiếu thông tin in bằng tốt nghiệp (sv download mẫu tại đây). Lưu ý: SV đánh máy vào phiếu thông tin thật cẩn thận. 2. Bản sao (hoặc photo công chứng) giấy khai sinh. 3. Bản sao (hoặc photo công chứng) bằng tốt nghiệp THPT. LƯU Ý: ĐÂY LÀ THỦ TỤC BẮT BUỘC ĐỂ XÉT CẤP BẰNG TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC NÊN SV CẦN NGHIÊM TÚC THỰC HIỆN. MỌI KHÓ KHĂN SV PHẢI LIÊN HỆ VỀ KHOA ĐƯỢC ĐƯỢC HỖ TRỢ.