V/v thực hiện khảo sát ý kiến SV K18 trước khi tốt nghiệp

Nhằm không ngừng cải tiến và nâng cao chất lượng giáo dục, trường Đại học Bình Dương tổ chức khảo sát ý kiến của SV về chất lượng phục vụ trong toàn khóa học. Hình thức triển khai:

  • SV Khóa 18 liên hệ VpK 1 (gặp C. Giao) để nhận phiếu khảo sát ý kiến, đánh dấu X vào phiếu khảo sát và nộp lại.
  • Thời gian: từ ngày ra thông báo đến 16h00 ngày 15/3/2018.