Trang chủ Thông báo khẩn

Thông báo về việc triển khai học tập trực tuyến trong thời gian sinh...

Trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, Trường Đại học Bình Dương thông báo đến toàn thể sinh viên hệ đại...

Một số khuyến cáo trong mùa dịch Covid-19

Hiện tại, tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến vô cùng phức tạp, do đó Sinh viên cần lưu ý một số khuyến...

V/v thực hiện môn Chuyên đề 1

Đề nghị các SV đã đăng ký môn Chuyên đề 1 trong HK 1, 2019-2020, liên hệ thầy Hoàng Ngọc Cương để được hướng...

Tin tức mới

0274 3 871 384