V/v thực hiện môn Chuyên đề 1

Đề nghị các SV đã đăng ký môn Chuyên đề 1 trong HK 1, 2019-2020, liên hệ thầy Hoàng Ngọc Cương để được hướng dẫn cách thức thực hiện seminar cuối kỳ.

Thời gian: từ ngày ra thông báo đến 16h00 ngày 31/12/2019.