V/v thực hiện môn Chuyên đề 1

Đề nghị các SV đã đăng ký môn Chuyên đề 1 trong HK 1, 2019-2020, liên hệ thầy Hoàng Ngọc Cương để được hướng...

Thông báo về việc triển khai học tập trực tuyến trong thời gian sinh...

Trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, Trường Đại học Bình Dương thông báo đến toàn thể sinh viên hệ đại...

Một số khuyến cáo trong mùa dịch Covid-19

Hiện tại, tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến vô cùng phức tạp, do đó Sinh viên cần lưu ý một số khuyến...

Tin tức mới

0274 3 871 384